15 cm Otopark Zemin Dilatasyon Profilleri

Otopark Zemin Dilatasyon Profilleri

Otopark Zemin Dilatasyon Uygulamaları

Dilatasyon profillerinin en yaygın kullanıldığı alanlardan biride otoparklardır. Otopark zemin dilatasyon profilleri için en uygun olan profilin seçilmesinin önemi büyüktür. Bu noktada zemin üzerinden geçecek olan yükün cinsinin belirlenmesi sonucunda otopark zemin dilatasyon profilleri seçilmektedir. Aynı zamanda gereken hareket kabiliyetine uyum sağlayabilecek potansiyelde bir profil seçilmektedir. En doğru şekilde hesaplanması gerekmektedir. Bu yüzden en uygun profil seçilmeli ve titizlikle uygulanmalıdır.

Otopark gibi alanlarda güvenlik ve yapıların sağlamlığı konusuna daha bir hassasiyet gösterilmektedir. Çünkü taşınan yükler gereğinden fazla olabilmektedir. Tonlarca yükün kaldırılamaması sonucunda ise otoparkların zeminlerinde ve yapıda hareketlenmeler olabilir. Bunun önüne geçilmesi açısından otopark zemin profilleri büyük öneme sahiptir. Alanın daha fazla yük kapasitesinin artmasına ve güvenliğin sağlanmasına katkı sağlamaktadır. Bu sebeple de otopark ve benzeri alanlarda dilatasyon profilleri en gerekli uygulamalardan olmuştur. Yapıların daha sağlam inşa edilmesi ve uzun süreler boyunca rahatlıkla kullanılabilmesi açısından avantajlar sunan bir uygulamadır. Üzerinde taşınan yüklerin binaya herhangi bir hasar vermemesi ve herhangi bir problem yaratmaması açısından son derce önemli olan  dilatasyon profilleri, son yıllarda zorunlu hale gelen bir sistem olarak görmek mümkündür.

Dilatasyon

Köşe Kapak Profilleri

Dilatasyon Köşe Kapak Profili Dilatasyon Köşe Kapak Profilleri binalar için işlevsel olan uygulamalardandır. Genel olarak duvarların ve kolonların köşelerine yapılmaktadır. Yapılma amacı ise ihtimal dahilinde olan hasarları en aza indirmektir. Köşe kısımlarının daha düzenli ve

Serflenin (Tesviye Şapı)

Tesviye şapı adıyla daha çok duyduğumuz serflenin, birçok isimle karşımıza çıkıyor. Akıllı şap veya cıvalı şap olarak da adlandırılan tesviye şapı; çimento yapı malzemesi kullanılarak zeminin düzeltilmesini sağlayan bir malzemedir. Tesviye şapı en çok PVC

Dilatasyon Sistemleri

Dilatasyon sistemleri hakkında konuşmadan önce dilatasyonun ne olduğu hakkında bilgi vermekte fayda vardır diye düşünüyoruz. Dilatasyon, yapılarda olası genleşme, kısalma gibi olayları önlemek amacıyla bu yapılarda bırakılan boşluklara verilen bir isimdir. Dilatasyon sistemleri ile, yapılarda

Dilatasyon Uygulamaları

Dilatasyon Uygulamaları Dilatasyon uygulamaları, imar inşaatı süresince planlanan ve uygun şekilde biçimlendirilmesi gereken bir çalışmadır. Dilatasyon, yapının yaşanılan olumsuz durumlar karşısında bütün olarak zarar görmemesi, deprem gibi doğal afetler sonucunda tahribe uğramaması ve kullanılan malzemelerinin

Köşe Kapak Profilleri

Köşe Kapak Profilleri Köşe kapak profilleri binalar için işlevsel olan uygulamalardandır. Genel olarak duvarların ve kolonların köşelerine yapılmaktadır. Yapılma amacı ise ihtimal dahilinde olan hasarları en aza indirmektir. Köşe kısımlarının daha düzenli ve düzgün şekilde

Dilatasyonların Önemi

Dilatasyonların Önemi Dilatasyonların önemi yapılarda imar sürecinde bırakılması gereken boşluklardır. İmar sürecinde dilatasyon işlemlerine gerekli önem verilmeli ve ihmal edilmemelidir. Dilatasyon sayesinde birçok olumsuzluğun önüne geçilebilir veya olumsuzluklar tamamen önlenebilir. Dilatasyonun önemi gerek yatay gerek

WhatsApp
Şimdi Ara
v
Konum